PROBUDEX  Wroc³aw

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ FIRMY

G³ówna
Produkty i us³ugi
Pracownicy
Rekomendacje

Pytania i kontakt

  Zakład nasz świadczy usługi związane z nadzorem inwestycji, inwestorem zastępczym,  projektowaniem i kontrol± obiektów budowlanych. 

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji we wszystkich branżach. Inspektorzy nadzoru i projektanci w naszym Zakładzie posiadają pełne uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawców budowlanych, biegłych sądowych itp. 

Zakład nasz wykonuje usługi określone art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a w szczególności : 

..............

W zakresie projektowania budowlanego zak³ad wykonuje wielobran¿owe projekty obiektów (budowlane i wykonawcze).

 

Opracowujemy dokumentacjê projektow± w zakresie: 

.............

Je¿eli chcesz wiedzieæ wiêcej to:

  


[Kliknij na zdjêcie aby powiêkszyæ].

Zdjêcia wybranych obiektów:

Wojdy³a Bussines Park - realizacja budowy Wojdy³a Bussines Park - realizacja budowy Wojdy³a Bussines Park - realizacja budowy Wojdy³a Bussines Park - realizacja budowy Wojdy³a Bussines Park - realizacja budowy

Pocz±tek budowy basenu w Twardogórze Basen w Twardogórze - fragment 4173467158 2129434736 Basen w Twardogórze

Stadion WKS ¦l±sk we Wroc³awiu Budynek klubowy WKS ¦l±sk we Wroc³awiu 4243546748 Budynek KGHM przy ul. Sikorskiego we Wroc³awiu Szklarska Porêba "Brzozowy Dworek"

8777691994 4804784768 acetone alcohol(901) 474-7786(623) 975-1040 Surfland Wroc³aw ul. Têczowa

(612) 888-3975 928-734-1192 212-790-7549 Centrum Rekreacji w Wo³owie (574) 444-9911

O¶rodek Zdrowia w Kobierzycach (952) 255-8009 2266448886 4128962012 underjaw

919-236-7928 Hala Sportowa w Grabownie Wlk. (301) 206-2478 Remont budynku w Wo³owie - projekt Remont zabytkowego obiektu DZPK w Sobieszowie

M³yn w Wo³owie (587) 261-5096 Sklep PSS Pó³noc Wroc³aw, ul. Kasprowicza (201) 891-6950 PSS Spo³em we Wroc³awiu

PSS Spo³em - Pasa¿ Grunwaldzki 873-605-5705 (314) 589-7012 PSS Pó³noc we Wroc³awiu - Kleczków (248) 251-3010

Budynek przy ul. £okietka we Wroc³awiuBudynek przy ul. £okietka we Wroc³awiu - hol wej¶ciowyBudynek przy ul. £okietka we Wroc³awiu - wnêtrza (613) 470-2032 9097553726 Wojdy³a wizualizacja zabudowy przy ul. Muchoborskiej we Wroc³awiu 

Stacja diagnostyczna Wo³ów - holStacja diagnostyczna Wo³ów (214) 914-8689 (864) 515-7004 Ziemi³owice sk³adowisko odpadów Ziemio³owice sk³adowisko odpadów

DW "Stara Jagoda" Szklarska Porêba Wo³ów pawilon LIDL 822-419-0406 8508584542 Grabowno Wlk. sk³adowisko odpadów

281-236-8750 973-373-8356 3102806538 S±d Rejonowy w Z³otoryji  Budynek mieszkalny SM "¦wit"

5126467582 Supermarket w Ole¶nicy Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Jeleniej Górze -1 617-644-5043 Stra¿ Po¿arna Jelenia Góra (widok z ty³u)

DW GRANIT Szklarska Porêba Jelcz Laskowice budynek mieszkalny TBS4

  


Licznik

 

[ G³ówna ] arsonium ] Pracownicy ] Rekomendacje ]

wyślij e-mail do adrgorzka@wp.eu z pytaniami lub komentarzami dotyczącymi strony web.
Copyright © 2007 Bogusław Gorzka 
Last modified: lutego 17, 2010